010 303 67 40

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Upward Online hanteert de ICT~Office algemene voorwaarden. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.”

Downloaden
De voorwaarden, alsmede de modules die van toepassing zijn op onze dienstverlening kunt u hier downloaden.

Module Algemeen
Module 01 – Licentie voor programmatuur
Module 02 – Ontwikkeling van programmatuur
Module 03 – Onderhoud van programmatuur
Module 05 – Ontwikkeling en onderhoud van een website
Module 06 – Webhosting
Module 09 – Advisering, consultancy en projectmanagement
Module 10 – Overige diensten